Dijamant Inženjering
Iskustvo, znanje, kvalitet
Dijamant Inženjering
Iskustvo, znanje, kvalitet
Dijamant Inženjering
Iskustvo, znanje, kvalitet
Dijamant Inženjering
Iskustvo, znanje, kvalitet

  WATERJET
vodeno sečenje
  Dijamantsko bušenje i 
sečenje betona
  Entrijer   Fasade  
             
  WATERJET sečenje vodenim mlazom, čelika, inoxa, aluminijuma, granita, mermera, keramike,stakla, plastike, bakra, mesinga, karbona, hardoxa, kože...   Specijalistički radovi na sanaciji, sečenju i bušenju konstrukcija od armiranog betona i opeke dijamantskim alatima i cepanju armirno betonskih konstrukcija.   Projektovanje i izrada enterijera od mermera, granita, keramike, prohroma, stakla... Korisćenje savremenih tehnologija u izradi i vrhunska završna obrada.   Granitne fasade u kombinaciji sa staklom vrhunskog izgleda daju veliku reprezentativnost objektu. Projektovanje i izrada fasada uz vrhunsku završnu obradu daju posebnu lepotu i istaknutost objekta.  
  opširnije....   opširnije....   opširnije....   opširnije....  
  Čelične konstrukcije   Granit i mermer   Sanacije  
       
  Izrada i projektovanje čeličnih konstrukcija i podkonstrukcija i ojačanja.   Sve vrste kamenorezačkih radova od granita, mermera i veštačkog kamena. Na svom placu posedujemo širok spektar različitih vrsta kamena za spoljnu i unutrašnju upotrebu.   Sanacija i popravka betonskih i armirano-betonskih konstrukcija, korišćenje savremenih metoda u injektiranju i površinskoj zaštiti betona. Sprezanje čelikom nosećih delova konstrukcije da bi se nadomestio nedostatak armature.  
  opširnije....   opširnije....   opširnije....  


 
    Partneri: